Skeive ungdommers møter med barnevernet

Bidragsytere
Publisert i
Tidsskriftet Norges Barnevern
Publiseringsår
2021

Kjønns- og seksualitetsmangfold er et tema som er lite belyst i barnevernet. Denne artikkelen tar utgangspunkt i data fra forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBTI-perspektiv», og fokuserer på erfaringer fra ungdom og unge voksne som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med sju skeive personer med barnevernserfaring. I funnene kommer det fram eksempler på gode tilnærminger som skaper trygge møter og opplevelse av å bli sett og forstått, men vi finner oftere eksempler på det motsatte.