Sikkerhet i fraktefarten: En spørreskjemaundersøkelse

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-365-9
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten tar for seg sikkerhet i fraktefarten. Rapporten bygger på resultaterfra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i Forskningsrådsprosjektet RESCUE.Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er av betydning for sikkerheten til sjøs, og gjennom dette beskrive sikkerhetskulturen i bransjen, samt gi innspill til forbedringer av sikkerheten i fraktefarten.