Samstemt organisering og paradokshåndtering

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-200-3
Avdeling
Studio Apertura
​Rapporten er basert på teoretiske og empiriske studier. De empiriske studiene består av nasjonale kvantitative studier og innovasjonsstudier i to konsern i byggebransjen og ett i industrien. Innovasjonsstudiene som presenteres i denne rapporten er om bygge¬prosjekter.