Samhandling og prosjektering og bygging : Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
Avdeling
Studio Apertura
​Den foreliggende rapporten er basert på en følgestudie av prosjektering og bygging av Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Byggeprosjektet var styrt ut fra en overordnet ide om samhandling i samsvar med den samhandlingsfilosofien som er utformet i tilknytning til Lean Construction.