Rosa kompetanse barnevern - Evaluering av kompetansehevende tiltak

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-574-5
​Denne evalueringen av kompetansehevinstiltaket Rosa kompetanse barnevern er en del av et større forskningsprosjekt om Barnevern i et LHBTI-perspektiv som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020. Prosjektet utføres av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Helse på oppdrag fra Bufdir.