Rensefiskenes ve og vel i merdene : Resultat av spørreundersøkelse til matfisklokaliteter med rensefisk

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-588-2
Avdeling
Studio Apertura
​Norsk oppdrettsnæring har behov for systematisk kunnskap om rensefisk. Mattilsynet startet i 2018 derfor sin rensefiskkampanje. Gjennom en rekke tilsyn, samt spørreskjema, ønsket de å få mer kunnskap om rensefisk. NTNU Samfunnsforskning fikk i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse til alle landets oppdrettere og brukere av rensefisk. Vi lagde da to spørreundersøkelser, der den ene var rettet mot alle landets settefiskanlegg for rensefisk, og den andre har gått til alle matfiskanlegg med rensefisk. Dette er svarene fra matfisklokalitetene. Et overordnet mål med rensefiskkampanjen har vært å bedre rensefiskens velferd, gjennom riktig forvaltning, oppdrett og hold av rensefisk. Undersøkelsene er et skritt mot dette ved å kartlegge og systematisere informasjon om hvordan rensefisken oppdrettes, røktes, håndteres, behandles og dør.