Personer med funksjonsnedsettelser på arbeidsmarkedet - Kunnskapsoversikt og kunnskapsutfordringer

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-284-3
​Formålet har vært å gå gjennom eksisterende norsk litteratur om sysselsetting og funksjonshemming, dels 1) for å se om en kan komme nærmere hvorfor Norge kommer middelmådig ut i internasjonale sammenligninger, til tross for et godt arbeidsmarked og mange tilsynelatende gode tiltak, og dels 2) for å vurdere om det er bestemte problemstillinger som bør studeres nærmere.