Opplæring til selvstendighet : Et sosialt kognitivt perspektiv

Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-15-03126-8
​​Einar Skaalvik er tilknyttet NTNU Samfunnsforskning og har bidratt i flere kapitler i boka. Formålet med denne boka er å gi leserne kunnskap om hvordan de kan fremme selvstendighet hos barn og unge. Selvstendighet drøftes med utgangspunkt i sosial kognitiv teori, med særlig vekt på grunnbegrepene human agency, forventning om mestring og selvregulering.​