Nr. 8/09: Kostnader av frafall i videregående opplæring

Bidragsytere
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Anne Borge Johannesen
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2009
ISBN
ISBN 978-82-8150-065-5 / ISSN 1504-5226

Norge er gjennomført 3- eller 4-årig videregående opplæring som oftest en betingelse for fagbrev og opptak til høyere utdanning. Da er det bekymringsfullt at om lag hver tredje ungdom ikke har fullført videregående opplæring fem år etter avsluttet grunnskole. Personer som faller ut av utdanningssystemet før gjennomført videregående opplæring vil ha dårligere forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere. Bedre gjennomføring av videregående opplæring og mindre frafall kan være viktig for å bedre arbeidsmarkeds-tilknytningen til en stor andel ungdom. Gitt at arbeidstakere med fullført videregående opplæring blir mer produktive enn de ellers ville vært, så kan samfunnet som helhet tjene på en reduksjon i frafallet. Det vil være til fordel for dem det gjelder, det kan redusere omfanget på bruk av offentlige trygde- og stønadsordninger, og det kan redusere inntektsforskjellene i samfunnet. Redusert frafall synes derfor å ha et stort potensial til å bidra til økt velferd.

En av de best etablerte sammenhengene i samfunnsvitenskapene er eksistensen av positiv effekt av utdanningslengde på lønnsnivå. De fleste undersøkelser fra Norge indikerer en avkastning på 4–5 prosent per år ekstra utdanning, og avkastningen kan være større for fullføring av videregående opplæring. I tillegg tyder nyere forskning på at utdanningsnivå har andre positive samfunnsmessige konsekvenser som økt produktivitet til andre arbeidstakere (kolleger), redusert kriminalitet og bedre helse.