Nr. 5/15: Entreprenørskap og høyere utdanning

Bidragsytere
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
  • Torberg Falch
    Forfatter
Publiseringsår
2015
ISBN
ISBN 978-82-8150-133-1 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten tar for seg hva økonomisk teori og empiriske studier sier om sammenhengen mellom økonomisk vekst, utdanning, innovasjon og entreprenørskap. Det største bidraget til økonomisk verdiskapning fra høyere utdanningsinstitusjoner er kunnskapsflyten i form av kandidater som går ut i arbeidslivet. Hovedprosjektet «Kvalitetsindikatorer for høyere utdanning» vil forsøke å avdekke eventuelle forskjeller mellom utdanningstilbudenes bidrag til kandidatenes produktivitet i arbeidslivet.