Nr. 3/13: Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning

Bidragsytere
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Trude Gunnes
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2013
ISBN
ISBN 978-82-8150-112-6 / ISSN 1504-5226

Hensikten med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om bruken av karakterer i universitets- og høgskolesektoren og å undersøke muligheten for å lage troverdige anslag på institusjonenes bidrag til studentenes læring.