Nr. 3/08: Kultur, økonomi og konflikter i reindriften - En deskriptiv analyse av Trøndelag og Vest-Finnmark

Bidragsytere
  • Anne Borge Johannesen
    Forfatter
  • Anders Skonhoft
    Forfatter
Publiseringsår
2008
ISBN
ISBN 978-82-8150-043-3 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten presenterer foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse blant reindriftsutøvere i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Vest-Finnmark. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2007. To tema står sentralt i undersøkelsen. Det første er betydningen av økonomi og kultur i reindriften, mens det andre er beitekonflikter internt i reindriften, spesielt på de såkalte fellesbeitene i Vest-Finnmark. Rapporten inneholder en beskrivelse av datamaterialet og inkluderer enkle analyser av beitekonfliktene i Vest-Finnmark.

Rapporten er en del av prosjektet ”On the economics of Sámi reindeer herding: Policy analysis to reduce overgrazing and conflicts” ved Senter for Økonomisk Forskning ved NTNU. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Styret for forskningsmidler over Reindriftsavtalen.