Nr. 2/05: Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel

Bidragsytere
  • Erlend Berg
    Forfatter
  • Jørn Rattsø
    Forfatter
Publiseringsår
2005
ISBN
82-8150-004-2 / 1504-5226

I denne rapporten analyseres kommuneoverføringenes betydning for kommune-utviklingen med data fra perioden 1990-2003. Kommuneutviklingen beskrives med sysselsettingsutvikling, befolkningsutvikling og vekst i gjennomsnittlige private inntekter. Kommuneoverføringene inngår sammen med inntektene fra regulerte skatter i et samlet statlig opplegg for fordeling av ‘frie inntekter’. Balansen mellom kommune-overføringene og skatteinntektene endres år for år avhengig av samlet ramme, skatte-inngang og fordelingskonsekvenser. Analysen ser på virkningene av fordelingen av frie inntekter.