Nr. 1/16: Skolekvalitet i videregående opplæring - Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet

Bidragsytere
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Simon Bensnes
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2016
ISBN
ISBN 978-82-8150-135-5 / ISSN 1504-5226

Hensikten med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om kvalitet og kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler. Rapporten utvikler konkrete skolebidragsindikatorer og et kvalitetsmål som fanger opp bredden i målsettinger og faglige dimensjoner i videregående opplæring. Disse er beregnet på en forholdsvis enkel måte. En stor del av rapporten studerer om indikatorene påvirkes av beregningsmetode.