Nr. 1/07: Ressurssituasjonen i grunnopplæringen

Bidragsytere
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Per Tovmo
    Forfatter
Publiseringsår
2007
ISBN
ISBN 978-82-8150-035-8 / ISSN 1504-5226

Hovedformålet med dette prosjektet er å gi en beskrivelse av ressurssituasjonen i grunnopplæringen.

Vi vil beskrive både utviklingen i nivået på ressursinnsatsen og forskjellene i ressursbruk mellom kommuner og skoler.

Vi er interessert i å undersøke om ressursinnsatsen er økt eller redusert, om forskjellene mellom kommunene og skolene er blitt større eller mindre, og hva som forklarer ulik ressursbruk mellom kommuner.