Nr. 7/05: Gir frittstående skoler bedre elevresultater? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler – baselinerapport I: Elevresultater

Bidragsytere
  • Hans Bonesrønning
    Forfatter
  • Linn Renée Naper
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2005
ISBN
ISBN 82-8150-015-8 / ISSN 1504-5226

Dette er første rapport fra evalueringsprosjektet ”Konsekvenser av den nye loven om frittstående skoler” på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.