Nr. 4/05: Forhold som påvirker kommunenes utgiftsbehov i skolesektoren - Smådriftsulemper, skolestruktur og elevsammensetning

Bidragsytere
  • Torberg Falch
    Forfatter
  • Marthe Rønning
    Forfatter
  • Bjarne Strøm
    Forfatter
Publiseringsår
2005
ISBN
ISBN 82-8150-008-5 / ISSN 1504-5226

Denne rapporten analyserer utgiftsbehovet i kommunale grunnskoler, skolefritidsordningen og kommunale musikk- og kulturskoler. Målet med denne rapporten er å identifisere ufrivillige kostnadsforhold i skolesektoren.