Når mitt hjem er din arbeidsplass : For ansatte som jobber i bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Et forskningsprosjekt i samarbeid med beboere i Skjermveien

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-560-8
​Skjermveien er et godt hjem for beboere, og et fint sted å jobbe. Beboere har gode relasjoner til sine venner, naboer og assistenter og opplever god støtte i hverdagen. Ansatte trives, blir ofte over lengre tid og det er lav turnover. Likevel kan det oppstå dilemmaer og utfordringer når et sted er hjemmet til noen, og andres arbeidsplass. I dette refleksjonsheftet diskuterer vi slike problemstillinger. Her tar vi opp temaer som det kan være viktig å være bevisst på for at boligen skal føles som et hjem, og for at de som bor skal oppleve selvbestemmelse, å kunne være seg selv og ha mulighet til å leve det livet man ønsker. Vi løfter også frem god praksis som det er viktig å fortsette med. Refleksjonsheftet er utarbeidet i samarbeid med beboere i Skjermveien.​​