Likeverdig tilgang til psykiske helsetjenester? : Refleksjoner og erfaringer hos unge mennesker med hørselshemming

Bidragsytere
  • Patrick Kermit
    Prosjektdeltager
  • Katie Kåsa Moriggi
    Prosjektdeltager
  • Anja Helene Hansen
    Prosjektdeltager
Publiseringsår
2022
Rapporten presenterer et helsetjenesteforskningsprosjekt som tar for seg møtet mellom unge med hørselshemming og psykiske helsetjenester i Norge. Nedsatt hørsel er en mulig risikofaktor for psykiske helseutfordringer, derfor er det viktig å få kunnskap om hvordan helsevesenet bør møte unge med hørselshemming som søker psykisk helsehjelp.