Levekår for barn i asylsøkerfasen - Dokumentasjonsrapport

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-435-9
Formålet med denne dokumentasjonsrapporten er å beskrive data som er samlet inn, metodene vi har benyttet for å analysere dataene, samt beskrive utviklingen og gjennomføring av levekårsundersøkelsen av barn i asylsøkerfasen. Hvilke erfaringer har vi hatt i arbeidet med å gjennomføre undersøkelsen, hvilke valg har vi tatt og hva er våre råd til eventuelle framtidige levekårsundersøkelser blant barn i asylsøkerfasen. Analysene og resultater fra undersøkelsen er presentert i Barn på vent.Levekår for barn i asylsøkerfasen (Berg og Tronstad 2015).