Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-437-3
​Forskning om hvordan barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for synshemmede barn og unge, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i rammeplaner i barnehage og skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.