Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-439-7
​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at hørselshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for hørselshemmede barn og unge, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.