Kognitiv miljøterapi : Forskningsbasert kunnskapssammenstilling

Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-335-2
Avdeling
Napha
​Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) fikk i desember 2012 en forespørsel fra NAPHA om å gjøre en kunnskapssammenstilling rundt feltet «kognitiv miljøterapi». NAPHA ønsket denne kunnskapsoppsummeringen av flere grunner: Som følge av samhandlingsreformen vil psykisk helsetjeneste i kommunene ta en større del av ansvaret for behandling og oppfølging av personer som har psykiske helsesvikt. Økt kompetanse, blant annet i ulike samtaleteknikker og miljøterapi, vil være nødvendig. Kognitiv terapi er anbefalt i flere av de nasjonale retningslinjene som gir retning for behandling og oppfølging av brukergruppene som får tilbud i kommunale enheter. Kognitiv miljøterapi er valgt i mange enheter i spesialisthelsetjenesten, og NAPHA ønsket å få mer kunnskap for å vurdere dens relevans som tilnærming også i kommunale enheter. Behovet for en kunnskapsstatus ble da tydelig. Resultatene fra kunnskapssammenstillingen vil framover bli omsatt til en kommunal kontekst.