Innovasjon i forretningsorganisasjoner: Forskingsperspektiver og forskningstilnærminger.

Publiseringsår
2009
Avdeling
Studio Apertura
​NTNU Samfunnsforskning notatserie. ​