Hvorfor mangfold? - En studie av ulike forståelser og praktiseringer av mangfold

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-282-9
​Med rapportens tittel Hvorfor mangfold? ønsker vi å sette fokus på hvordan bedrifter forstår og definerer mangfold i arbeidslivet, og hvordan de på ulike måter integrerer mangfoldstankegangen i sin organisasjon. Vi har valgt å se nærmere på bedriftene Posten, Telenor, Statoil, DalPro og Stormberg. Datamaterialet baserer seg hovedsakelig på en gjennomgang av bedriftenes offentlige dokumenter, samt intervjuer med ledere og HR-ansvarlige. Bedriftene representerer stor variasjon, både når det kommer til bransje, størrelse, og ikke minst deres forståelse og praktisering av mangfoldsledelse.