Hvordan kan gigantanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter gi mer effektiv arealbruk

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-15-02024-2
Avdeling
Studio Apertura
Kapittel 13 i boka "Kampen om plass på kysten. Interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanlegging" Boka er utgitt på universitetsforlaget og kan kjøpes der​. ​​