Hvordan går det nå? Evaluering av flytteprosess og nyetablering av leietakere fra hybelhusene i Anders Søyseths veg og Jarleveien

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
​Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av utflyttingsprosess og nyetablering av leietakere i hybelhusene Anders Søyseths veg og Jarleveien i Trondheim. Gjennom et beboerfokus med intervju av leietakere fra begge hybelhusene har evalueringen hatt som formål å beskrive hvordan beboerne opplevde flytteprosessen og etableringen i ny bolig.