Hvordan forstå integrert behandling- med utgangspunkt i norske FACT team

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
NAPHA

Navn på arrangementet: ACT/FACT nettverkssamling Nord- Norge

Sted: Tromsø

Dato: 27. oktober 2021

ARRANGØR: Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark med flere