Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
​Det er et helsepolitisk mål å øke utnyttelsen av ledig kapasitet i sykehusene, men flere er bekymret for at det er lite uutnyttet kapasitet igjen. Formålet med studien var å undersøke hvordan helsepersonell opplever og håndterer kapasitetspress i somatisk spesialisthelsetjeneste.