Gjør en forskjell i hverdagen : om å planlegge og gjennomføre kurs for personer med utviklingshemming

I dette heftet presenterer bachelorstudenter i vernepleie og ergoterapi sine erfaringer med tverrfaglig prosjektpraksis. Studentene har vært tilknyttet prosjektet «Når hjemmet blir arbeidsplass», der hovedmålet er å undersøke og utvikle faglig arbeid i tjenester for personer som trenger omfattende tjenester i hjemmet. Et av målene i prosjektet har også vært å bringe sammen forskning, utdanning og praksis innen velferdsfeltet. I prosjektet har vi blant annet sett at kosthold og ernæring kunne være en utfordring for mange som flyttet hjemmefra for å bo for seg selv. Dette var bakgrunnen for at studentene har planlagt og gjennomført et kokkekurs for personer med utviklingshemming. Heftet er deres sluttprodukt, og er tenkt som en veiledning for ansatte som arbeider med personer med utviklingshemming og som ønsker å tilby kurs om ulike temaer som omhandler det å leve et aktivt voksenliv.