Folkehelse : Kartlegging av nå-situasjon

Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-375-8
Avdeling
Studio Apertura
​Denne kartlegginga er et ledd i arbeidet med den regionale folkehelseplanen. Det er til sammen gjennomført 8 fokusgruppeintervju med 4-8 informanter per intervju.