Familiegjenforening i eksil : forebygging gjennom familiesamtaler

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-451-9
​Flukt og eksil innebærer store omveltninger i menneskers liv. De må forlate sitt hjemland og tvinges til å bryte med mennesker, miljø og ting de er glad i. Å bryte opp er en del av flyktningtilværelsen. Dette gjelder enten flukten skjer på grunn av krig eller er et resultat av forfølgelse på grunn av religiøs eller politiske tilhørighet, etnisk bakgrunn eller andre forhold som gjør at livet er i fare. Krig, forfølgelse og flukt innebærer ofte at familier splittes eller blir borte fra hverandre, og det kan ta mange år før de gjenforenes. Forventningene til endelig å få leve sammen igjen er ofte store, men å bli gjenforent etter mange års atskillelse kan vise seg å være utfordrende for mange. Dette er gjerne utfordringer familiene er lite forberedt på. For å møte noen av disse utfordrende, er det utviklet et samtaleopplegg for flyktningfamilier som nylig har vært gjennom en familiegjenforeningsprosess. Formålet har vært å utvikle en metode som kunne være til hjelp for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter familiene. Familiesamtalene er ment som et frivillig, forebyggende tiltak som kan gjennomføres av helsepersonell og sosialarbeidere der familiene bor. Samtaleopplegget bygger på erfaringer gjennom flere års klinisk arbeid med flyktninger både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. For å inspirere andre til å gjennomføre slike samtaler, er det utviklet et veiledningshefte. Heftet er utarbeidet av RVTS Midt, Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).