FACT team kan bidra til endringer i komplekse og fragmenterte tjenestesystem

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
NAPHA

Et lim, en lenke og noe midt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. FACT-team beskrives som brobyggere i en ny vitenskapelig studie om hvordan FACT-teamene fungerer som innovasjon i det norske psykisk helse- og rustjenestesystemet.