Evaluering av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere

Bidragsytere
 • Berit Berg
  Forfatter
 • Stina Svendsen
  Forfatter
 • Morten Grønås-Werring
  Forfatter
 • Stine Meltevik
  Forfatter
 • Tor Egil Viblemo
  Forfatter
Denne publikasjonen kan være tilgjengelig som trykksak.
Sjekk tilgjengelighet
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-662-9

NTNU Samfunnsforskning har, i samarbeid med Oxford Research, gjennomført denne evalueringen av representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Evalueringen er gjort på oppdrag for Utlendingsdirektoratet (UDI) og er gjennomført i perioden november 2020 – juni 2021.