Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
​Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene meklingen som nyyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen?