Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-526-4
Høsten 2016 tok SOS-barnebyer kontakt med NTNU Samfunnsforskning med forespørsel om å evaluere etableringen av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger.​