Evaluering av Euroskolens tiltak for Avklaring i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-511-0
Euroskolen tok våren 2016 kontakt med NTNU Samfunnsforskning med forespørsel om å evaluere gjennomføringen av tiltakene Avklaring og Oppfølging. Oppdraget var betinget av at Euroskolen fikk tilslag fra NAV på gjennomføringen av disse tiltakene. Da det ble klart at Euroskolen fikk tilslag på tiltak Avklaring i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, startet prosessen med å utarbeide prosjektplan og konkretiser evalueringsopplegget. Det ble i denne fasen gjennomført flere møter med ansatte og ledere i henholdsvis Møre og Romsdal og SørTrøndelag. Det ble også gjennomført en workshop for å konkretisere tema og problemstillinger.​