Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim

Bidragsytere
Denne publikasjonen kan være tilgjengelig som trykksak.
Sjekk tilgjengelighet
Publiseringsår
2006
ISBN
82-7570-174-0

​Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av Barnevernforsøket i Trondheim kommune. Forsøket ble satt i verk 1.januar 2004 og omfatter kommunal overtakelse av statlige opgaver innen barnevernet.

Evalueringen har hatt som formål å undersøke om en kommunal oppgavemodell bidrar til mer effektiv styring av administrative og økonomiske ressurser, økt vektlegging av tidlig innsats og forebyggende arbeid, større frihet i utnyttelsen av kompetanse og i utvikling av nye tiltak og metoder, samt raskere hjelp til barn og familier med behov for bistand.