Erfaringer med Husbankens kommuneprogram i 2017 : Hvordan mener kommunene og Husbanken at Kommuneprogrammet fungerer?

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-527-1

​I denne rapporten formidles resultater fra følgeevalueringen av Husbankens kommuneprogram. Oppdraget med å følgeevaluere Kommuneprogrammet ble gitt til NTNU Samfunnsforskning i juni 2017. Evalueringsoppdraget er i første omgang gitt for 2017, med muligheter for videreføring i påfølgende år. Hovedformålet med denne rapporten er å presentere noen konkrete resultater fra evalueringens første halvår.

Resultatene i rapporten bygger på de data og den informasjonen prosjektet har innhentet om Husbankens kommuneprogram gjennom høsten 2017. Basert på disse funnene vil det avslutningsvis i rapporten gis noen oppsummerende anbefalinger.​