Er det plass for meg? Evaluering av X-Rays inkluderingsprosjekt

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-532-5
​Denne rapporten bygger på en evaluering av prosjektet «Er det plass for meg?» - et prosjekt i regi av X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo. X-Ray har eksistert i mer enn 20 år og er i dag et av de største og mest brukte ungdomskulturhusene i Oslo. Det er et byomfattende tiltak med et omfattende og bredt aktivitetstilbud spesielt innen musikk og dans, samt skreddersydde tilbud for grupper med spesielle behov. I 2011 startet X-Ray Ungdomskulturhus et tilbud som fikk navnet «Inkluderingsdans» - et gratis tilbud for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne/spesielle behov. Bakgrunnen for dette var X-Rays fokus på ungdom og utenforskap, med særlig vekt på ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud. «Inkluderingsdansen» viste seg å dekke flere behov blant ungdommer med nedsatt funksjonsevne og ble derfor videreutviklet til et mer omfattende tilbud under prosjektet «Er det plass for meg?». Det er dette prosjektet som evalueres i denne rapporten.