Enslige mindreårige - På vei mot voksenlivet

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-514-1
​Trondheim kommune fikk høsten 2016 innvilget midler fra IMDi og Husbanken til prosjektet «Kvalifiseringsfremmende bofellesskapstilbud for enslige mindreårige flyktninger». Vi som forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning fikk oppdraget fra kommunen med å gjennomføre prosjektet, og har stått som ansvarlige for datainnsamlingen, analysene og rapportskrivingen. Vi håper denne rapporten kan bidra til at det gode arbeidet som gjøres i Trondheim kommune rundt bosetting av enslige mindreårige videreføres og videreutvikles. Vi håper også at erfaringene man har gjort seg i Trondheim kan gi ideer og inspirasjon til tilsvarende arbeid i andre kommuner.