Nr. 2/20: Drivere bak investeringer i norske kommuner

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-614-8 / ISSN 1504-5226
I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke alene forklares med befolkningsvekst.Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere drivere bak veksten i investeringsnivået i kommunene over tid. Utgangspunktet er et historisk høyt investeringsnivå i kommunesektoren og en betydelig gjeldsoppbygging i kommunal sektor over tid.