Det er så godt å snakke med deg, men hva kan du gjøre for meg? : Noen sentrale faktorer i møte med afrikanske kvinner utsatt for seksuelle overgrep

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
Avdeling
NAPHA

​Kvinner av afrikansk opprinnelse som har vært utsatt for seksuelle overgrep, har behov for å bli møtt av hjelpeapparatet i Norge med kunnskap og kompetanse. De vil først og fremst ha behov for mye av det samme ​​som norske kvinner, men vil også ha noen ekstra utfordringer.

Afrikanske kvinners tilbøyelighet til å fortelle ansatte i psykisk helsevern om seksuelle overgrep vil påvirkes av flere faktorer, som deres egen definering av det de har opplevd, opplevelse av egen verdi, skyld, skam og kvinnenes tanker om hvordan vi vil møte dem. Faktorer vedrørende hvordan man bearbeider smertefulle opplevelser, hvem en eventuelt bearbeider disse sammen med, og deres forståelse av norsk psykisk helsevern er også av betydning. Deres tidligere erfaringer og forhold i hjemland, kultur og nettverk vil her bli sentrale.