Deltakelse og refleksjon. Praksis og tekst.

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
Avdeling
Studio Apertura
Den antropologiske metode utøves i et spenningsfelt mellom paradoksale idealer. Antropologen skal delta mest mulig, og leve seg inn i sine informanters erfaringsverden, samtidig som hun metodisk skal observere og reflektere. Hennes metode innebærer en formålsrettet tilstedevæ- relse som på samme tid skal gripe inn i (delta- kelse) og være adskilt fra (observasjon) det levde livet. Denne teksten utforsker motsetningene i dette forholdet og knytter det til noen grunnleggende problemstillinger i forholdet mellom levd liv og tekst.