Cross Over

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-404-5
​Denne evalueringsrapporten omhandler kunst- og integreringsprosjektet Cross-Over og er utarbeidet på oppdrag fra Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, to profesjonelle kunstnere som har stått for gjennomføringen av prosjektet. Cross-Over er et pilotprosjekt som ble initiert av de to erfarne kunstnerne, bosatt i Nord-Trøndelag. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2012-2013. Målgruppe for prosjektet har vært ungdom med ulik etnisk bakgrunn bosatt i Nord-Trøndelag. Kunstnerne som tok initiativet til prosjektet har vært initiativtakere, igangsettere og gjennomført selve prosjektet fra start til slutt. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen, med midler tildelt via Redd Barna, som også har vært viktige støttespillere i planleggingen av Cross-Over. I tillegg er det bevilget midler fra kommunene som deltok i prosjektet. Prosjektet har gjennomført seks workshops i følgende fem kommuner; Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Grong og Namdalseid. Fokus for evalueringen har i første rekke vært på integreringsaspektet ved prosjektet. Det kunstfaglige er berørt, men har i mindre grad vært gjenstand for evaluering.