Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-328-4
Avdeling
Napha
Brukere med psykiske helseproblemer, fagfolk og forskere i Agder har sammen utviklet ny kunnskap gjennom arbeid og dialog i nettverk, der likeverd har vært et overordnet mål. Når fagfolk, brukere og forskere møtes, skjer det noe spennende og interessant. Taus kunnskap trer frem og blir satt ord på, svake stemmer blir sterkere og betydningsfulle. Gjennom dialog får vi en dypere innsikt og lærer av hverandre.