Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-230-0
​Dette prosjektet har tatt sikte på å studere hvordan Trondheim og Levanger kommuner – en storbykommune og en mindre bykommune – håndterer og erfarer bosetting av enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, med fokus på boløsninger. Rapporten beskriver kommunenes strategier og betingelser, og hvordan disse gir ulike konsekvenser for valg av botiltak. Vi har sett på organisering av boløsninger, samarbeidet mellom enheter, bosettingsarbeidet sett opp mot kommunenes helhetlige boligpolitikk, samt innhentet erfaringer fra ulike relevante aktører, inkludert de enslige mindreårige selv.