Besøk som gleder

Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-221-8
​Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av prosjektet :) besøk som gleder! Dette er et prosjekt finansiert av ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering som går i perioden 01.01.08 – 01.01.2011. Målet med prosjektet har vært å kvalitetssikre Trondheim Røde Kors` besøkstjeneste ved å utarbeide nye rutiner og metoder på definerte satsningsområder. I tillegg har det vært en sentral målsetning å rekruttere flere frivillige til tjenesten. Hovedproblemstilling i evalueringen: Hvordan har prosjektet :) besøk som gleder! styrket og utviklet organiseringen av de definerte satsningsområder?