Barns innflytelse på samværsordninger og bosted

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-14-059397
Prosjekt
Barns uttalerett
​I denne rapporten undersøkes barns innflytelse på egen bosteds- og samværsordning. Analysene er basert på data fra undersøkelsen Samvær og bosted 2012, som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte vinteren 2012-13, en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som har barn sammen, men som ikke bor sammen. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning. SINTEF har hatt prosjektledelsen. Rapporten er utarbeidet av Gry Mette D. Haugen (forsker ved NTNU Samfunnsforskning).