Barn i lek og alvor : Evaluering av kommunalt aktivitetsgruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre

Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-7570-179-2
Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av et aktivitetsgruppetilbud til barn av psykisk syke mødre. Tilbudet ble gitt av Trondheim kommune, bydel NN og Røde Kors. Barna var i alderen 8 – 12 år. Målet med prosjektet var å se om aktivitetsgruppe-tilbudet bidro til å normalisere barnas livssituasjon, styrke deres sosiale kompetanse, øke kunnskapsnivået deres om foreldrenes vansker og gi barna gode opplevelser i trygge omgivelser. Gruppetilbudet besto av ukentlige samlinger à 3 timer gjennom skoleåret 2007/08. Rekrutteringskriteriene til tilbudet var uklare. Det var stor sosial ulikhet mellom barna både ved oppstart og slutt. Status etter ett års deltakelse var at de som gjennomførte hadde fått kunnskap om at også andre barns mødre kunne ha liknende vansker, og at vanskene ikke var deres skyld. Aktivitetene ble av barna vurdert som morsomme. Ingen av barna mente å ha etablert vennskap eller voksenrelasjoner utover selve gruppetilbudets avgrensede tidsperiode. Barna søkte fortsatt støtte i sitt private nettverk. Endringer i hjemmemiljø lot ikke til å være koplet til gruppetilbudet. Ansattes forståelse av barnas behov og selve tilbudet sprikte. Anbefaler mer målretting av tilbudet. Forskningsbaserte intervensjonsprogram der beskyttelsesfaktorer mangler og praktisk bistand til andre.​